NATURMEDICINSK BEHANDLING
Naturmedicinsk behandling kan anvendes ved f.eks.:

Mave/tarmproblematikker Kredsløbsproblematikker
Intollerencer og allergier Hudlidelser
Luftvejslidelser Hormonelle ubalancer og infertilitet
Muskel- og ledsmerter Søvnløshed
Hovedpine og migræne Tungmetalsforgiftning
Infektioner og inflammationer Stress, udbrændthed, tristhed

Et behandlingsforløb indeholder:

En grundig gennemgang af din helbredshistorie
Irisanalyse
Behandlingsplan
Opfølgning samt justering af behandling

Den holistiske indgangsvinkel i den biologiske naturmedicin gør, at behandlingen er helhedsorienteret og dermed når hele vejen rundt om det enkelte menneske.

En naturmedicinsk behandling er således individuel og bliver tilpasset dig som individ udfra lige præcis dine symptomer samt din konstitution.

Jeg arbejder med terapiformer som irisanalyse, homøopati, cellesalte, Bach´s blomsterremedier, kost og ernæring, syre/baseregulation, homotoksikologi (læren om giftstoffer i kroppen) samt detox (udrensning), og  jeg gør desuden brug af både coaching og psykoterapeutiske redskaber.

Første konsultation:

Anamnese

Vi gennemgĂĄr her sammen dine sygdomssymptomer og problematikker, og jeg tager mig tid til grundigt at gennemgĂĄ din helbredshistorie for derigennem at danne mig et helhedsbillede og finde frem til ĂĄrsagen samt til den rette behandlingsform.

Irisanalyse

Her tager jeg billeder af dine øjne (iris), hvorefter jeg grundigt analyserer disse. Dine øjne viser tilstanden i din krops organer og væv – herunder eventuelle genetiske svagheder samt mulige akutte og kroniske belastninger. En irisanalyse kan også sige noget om dig som menneske og ofte give dig nogle vigtige redskaber og råd omkring hvilken retning, der vil være god for dig at gå i.

Anden konsultation:

Individuel behandlingsplan

Jeg sætter dig ind i den behandling, som jeg nu har sammensat til dig, og fortæller dig præcis, hvad du skal gøre. En behandling kan f.eks. være sammensat af homøopati, cellesalte, kosttilskud og kostregulering, og jeg giver dig vejledning i hvilke øvrige tiltag, der vil være hensigtsmæssige for dig.

Opfølgende konsultation:

Her følger vi (4 uger senere) i fællesskab op på, hvordan det er gået siden sidst, og jeg justerer din behandling udfra, hvor du er nu. Hvor mange opfølgningskonsultationer, der er brug for, er ligeledes individuelt og afgøres bl.a. udfra din krops reaktion og respons samt din ihærdighed i forhold til behandlingen og justeringerne omkring din livsstil. Som udgangspunkt kræver det dog minimum tre konsultationer for, at en vedvarende bedring og regulation kan finde sted.    

Vibeke Amdisen - Tidsbestilling: Mandag - fredag kl. 16.00 - 18.00 - Mobil: 2067 0602 - E-mail: vibekeamdisen@yahoo.com