Forandringsledelse – disrupt dig selv og din ledelse

Forandringsledelse – disrupt dig selv og din ledelse

Forandringsledelse er et begreb, som alle ledere i alle denne funktions forskellige afskygninger burde kende til. Ja, hvad enten du er en hip leder, der strøer dine noget så vise ledelsesord på f.eks. de vesterbroske vange, eller en mere stoisk leder, der roligt og velovervejet kommunikerer din budskaber, så må du kende til begrebet. For ”forandringsledelse” er nu, måske endnu mere end nogensinde før, nødvendigt, da vi lever i en virkelighed, der konstant ændrer sig. Dette medfører, at markedet og arbejdspladserne også nødvendigvis må ændre sig. Så for at følge med tidens strøm i dit professionelle virke som leder, er det nødvendigt, at du stifter bekendtskab med dette ord. Stifter bekendtskab med ”forandringsledelse” og lærer, hvad denne term dækker over. Lær forandringsledelse og disrupt dig selv og din ledelsesstil i en verden, der konstant disruptes.

Forandringsledelse – et nærmere og mere indgående blik

På overfladen virker ordet nemt at afkode. ”Forandringsledelse” må have noget med forandringer at gøre. Må have noget med ledelse og forandringer at gøre. Ja, hvis man betragter ordet mere indgående, må det handle om at lede netop forandringer igennem. Betydningen af ”forandringsledelse” er altså nem at afdække og -kode igennem navnet. Det er nemlig rigtigt, at forandringsledelse handler om at implementere forandringer. Forandringer, der kan implementeres mange steder. Det kan være i den lokale forening, i skolebestyrelsen, i kommunen, ngo’er, aktivistiske grupper eller helt oppe i de større virksomheder. Alle steder er det nødvendigt at implementere forandringer, hvis man vil følge med den noget så berømmede ”tidens strøm” (som jeg har nævnt et par gange nu). Men selvom det er let at afkode, hvad forandringsledelse handler om, så er denne ikke nødvendigvis let at praktisere. Det kræver nemlig kundskaber at kunne praktisere forandringsledelse. Kundskaber udi flere forskellige ting. Allerførst skal man jo selv have en omstillingsparat tankegang. Det hjælper ikke noget, hvis man selv er stokkonservativ og slet, slet ikke kan se, hvorfor alle disse nye forandringer mon nu skulle være sååå nødvendige. Så er forandringsledelse uden for éns (gammeldags) rækkevidde. Man må starte med sig selv. Forandringsledelse, hvis man vil praktisere denne, kræver derefter, at man er i stand til at identificere de forandringer, som det er nødvendigt at foretage. Identificere de fordringer, som tiden stiller éns virksomhed, forening, ngo osv.

Forandringsledelse – den empatiske leder

Forandringsledelse kræver også forståelse og empati fra den implicerede leder. Det er nemlig ikke alle medarbejdere eller andre, som man skal ”coache” og lede igennem disse forandringer, som nødvendigvis kan se logikken bag disse nye tiltag. Og selvom de måske tager fejl, selvom de ikke kan indse, at disse tiltag nødvendigvis må foretages, så er det vigtigt, at man som leder er i stand til at møde disse mennesker i øjenhøjde. Det er nødvendigt, at man viser, at man tager deres bekymringer seriøst, og at man lytter til dem. Det betyder selvfølgelig ikke, at man skal rette sig efter dem. Men god ledelse kræver en leder, der via empatisk samtale tager hånd om de udfordringer, som éns f.eks. medarbejderstab kunne have med nye tiltag.