Hvordan bliver man skilt?

Det er ikke nogen hemmelighed, at en skilsmisse kan være en hård og kompliceret proces at komme igennem. Ikke nok med, at man vælger at gå fra sin partner, så er der en række juridiske aspekter, man skal forholde sig til. Hvordan griber du det hele an? Hvad er dine muligheder? Denne artikel giver dig et overblik over de forskellige trin i forbindelse med en skilsmisse, fra indgivelse af ansøgning til afslutning. Så læs med her nedenfor, om hvordan skilsmisse forløber. 

Ansøgning om skilsmisse

Det første skridt i forbindelse med en skilsmisse er at indgive en ansøgning til Familieretshuset. Det er her, man behandler skilsmissesager og andre aspekter i forbindelse med en skilsmisse. Du skal angive dine grunde til skilsmisse og fremlægge alle relevante bilag for, at det kan tages med i ansøgningen for din skilsmisse. Ansøgningen skal indgives af en af ægtefællerne, men den kan også indgives i fællesskab. Hvis I har mindreårige børn sammen, skal det også fremgå af ansøgningen, hvilken forælder børnene skal bo hos. Dette er kendt som en forældreplan og er noget, som I kan forhandle mellem jer eller med hjælp fra en mediator. Det kan f.eks. være en skilsmisse advokat. Hvis I ikke kan blive enige, træffer Familieretshuset en afgørelse på dine vegne

Ventetiden

Når du har indgivet en skilsmisseansøgning, kan der være en smule ventetid. Denne ventetid kan forlænges, hvis en af ægtefællerne gør indsigelse mod skilsmissen. Hvis ingen af ægtefællerne gør indsigelse, vil skilsmissen blive bevilget efter nogle uger. Hvis en af ægtefællerne gør indsigelse mod skilsmissen, udsættes sagen, og der vil fastsættes et møde ved Familieretshuset. Ved denne høring skal begge ægtefæller møde op for at forklare deres grunde til at ønske eller modsætte sig skilsmissen.  Der vil herefter træffes en afgørelse om, hvorvidt skilsmissen skal bevilges. Hvis der forsat er uenighed, så vil sagen gives til familieretten. Hvis familieretten godkender skilsmissen, vil den blive afsluttet herefter. 

Juridiske aspekter af skilsmisse

Der er en række forskellige juridiske aspekter at tage hensyn til, når man bliver skilt. Det drejer sig bl.a. om bodeling, underholdsbidrag, fordeling af børn og særeje. Det er vigtigt at få professionel juridisk rådgivning for at sikre, at du er fuldt ud klar over dine rettigheder og forpligtelser. Når I bliver skilt, skal I dele jeres fælles ejendom op. Dette omfatter jeres hus, møbler og eventuelle andre aktiver, som I måtte have. I kan gøre dette selv eller med hjælp fra en mægler. Hvis I ikke kan blive enige, træffer familieretten en afgørelse på jeres vegne. Med hensyn til underholdsbidrag vil den ægtefælle, der tjener flest penge, normalt være ansvarlig for at betale underholdsbidrag til den anden ægtefælle. Dette er for at sikre, at begge ægtefæller kan opretholde en ensartet levestandard efter skilsmissen. Størrelsen af underholdsbidraget fastsættes af familiedomstolen. Hvis I har mindreårige børn, skal I også blive enige om, hvordan de skal blive passet på. Dette omfatter beslutninger om, hvem børnene skal bo hos.